1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Engelliler Örgütleniyor

Engelliler Örgütleniyor

Bilindiği üzere toplumumuzda engelli bireylere bakış açısı genellikle ezberlenmiş düşünce tarzları ile pratiğe dökülmektedir. Bu durum çoğunlukla engelli bireyi tüketici durumunda algılatan ve engelli bireyin her zaman aciz ve yetersiz olduğu gibi yanlış ve yaygın bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailelerin bir çoğunun bireylerin engellilik durumlarından utanması ya da aşırı bir koruma iç güdüsü ile onları sakınması sonucu engelli bireyler özgürleşememektedir. Bunun sonucu olarak engelli örgütlenmesi düşük düzeyde kalmaktadır. Demokratik Engelliler Federasyonu; demokratik sivil toplum anlayışının yerleşmesi ve sivil toplum faaliyetlerinin hak temelli ve savunuculuk odaklı eksende etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan üye derneklerin koordineli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak, ayrıca; engelliler alanında çalışan bireyleri, grupları, kurum ve kuruluşları güçlendirmek ve işbirliği içinde çalışmalar yürütmek amacı ile Dicle Görme Engelliler derneği, Gap Bedensel Engelliler Derneği, SSPE Yardımlaşma Derneği, Silvan Engelliler Derneği ve Van Engelsiz yaşam derneğinin oluşturduğu bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Federasyonun merkezi Diyarbakır olup, Diyarbakır, Erzurum ve Van İllerinden üye 7 dernek ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüz itibarıyla gelişmiş ülkelerde engellilikten kaynaklı yaşanan birçok sıkıntı asgariye indirilmiş; Bazı alanlarda ise bitme noktasına gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların birbirlerine sorunlarını aktarma, paylaşma ve çözüm geliştirme konularında kolaylıklar sağlanmış. Bu bağlamda ülkemizde engelliler açısından sosyal refah kısmen de olsa artmıştır. Ancak, bölgemizin eğitimden istihdama kadar pek çok alanda devâsâ sorunlarla boğuşması nedeniyle coğrafyamızda bu imkânlardan engellilerin faydalanması gecikmiştir. Bu çerçevede engellilerin daha güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duydukları bir gerçekliktir. Türkiye’de bu tür örgütlenmeler istismara açık, duygu sömürüsü ve dilenci kültürü anlayışıyla yapılmıştır. Son zamanlarda bölgemizde evlerimize kadar gelen bazı çıkar grupları sözde, engelliler adına dergi vb. ürünleri zorla pazarlayarak halkımızın temiz duygularını istismar etmektedirler. Bu Bağlamda çeşitli illerde yeni derneklerin aramıza katılması ve örgütlenme kapasitesinin daha ileri düzeye taşınması amacıyla biraraya gelinmesi ihtiyacı doğmuştur. Engelli sorunlarında ortak bir dil oluşturulması ve engelli bireylerin hak temelli mücadelesi konusunda güç birliği yapmak için Sivil Düşün AB desteğiyle Diyarbakır, Van ve Mardin illerinde engelli STÖ temsilcilerinin katılacağı toplantılar yapılacaktır. Mardin ve Van illerinde birer günlük “Dernekçilik ve örgütlülüğün önemi” konularında yapılacak toplantılarda bölgede faaliyet gösteren STK’ların ortak bir zeminde buluşmaları ve bu yönde atılacak adımlar ele alınacaktır. İlk aşamada yapılan bu toplantıların ardından, çalışmanın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu kapsamda federasyon çatısı altında bir araya gelmeyi kabul eden ve mevcut üye derneklerle ortak ihtiyaçların ve sorunların belirlenmesi; ve derneklerin çalışmalarını savunuculuk temelli bir yaklaşımda, yürütmelerini sağlayacak temel kapasite geliştirme eğitimlerinin verileceği 2 günlük bir seminer çalışması yapılacaktır. Diyarbakır’da düzenlenecek bu toplantıya derneklerin katılımnın yanında savunuculuk kapasitesi ve bilincinin geliştirilmesini sağlayacak uzman eğitimci desteğinden de yararlanılacaktır. Çalışmaların detayları faaliyetler başlığında anlatılmaktadır.
Federasyon kuruluş aşamasında ziyaret etmek suretiyle bölge dernekleriyle yaptığımız görüş alış verişi sonucunda bölgede dernekleri aynı çatı altında toplayacak bir üst kuruluşun ihtiyaç olduğu konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca yerelin desteğiyle Diyarbakır’da yaptığımız toplantıya Diyarbakır ve Çevre illerden dernek temsilcileri tarafından güçlü bir katılım sağlanmış oldu.
Yukarıda belirtilen illerde faaliyet gösteren STÖ’ler davet edilecek. Diğer illerden de katılım sağlanabilmesi için her toplantı için ayrı olarak hazırlanacak başvuru formları web sitemizde yayınlanacak olup sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla çalışma yaygınlaştırılacaktır.
Davet edilecek dernek temsilcileri ve online form doldurmak suretiyle başvuru yapanlar arasından Mardin için 15, Van için 15 olmak üzere 30 kişi seçilecektir. İmkanlar ölçüsünde bu sayılar artırılabilir.
Diyarbakır Final toplantısı: Toplantılar sonucunda birlikte hareket etmeye karar veren STÖ ve mevcut üye STÖ temsilcileriyle 2 günlük eğitim programı gerçekleştirilecektir. 30 STK temsilcisi il dışından, 10 STK temsilcisi diyarbakır merkezden, 3 kişilik Eğitmen grubu ve 5 kişilik proje ekibi olmak üzere 48 kişinin çalışmaya dahil olması hedeflenmektedir.

Skip to content