1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sivil Düşün Sıkça Sorulan...

Sivil Düşün Sıkça Sorulan Sorular

1 Sivil Düşün destekleri için son başvuru tarihi nedir? Sivil Düşün destekleri, mevcut kaynaklar ve Teknik Destek Ekibi’nin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece 31 Ocak 2020 tarihine kadar açık olacaktır.
2 Ağlara üyelik bedeli için bir üst limit var mı? Ağlara üyelik için herhangi bir üst limit bulunmamakla birlikte, başvuruların uygunluk kontrolleri sırasında fiyat/fayda ilişkisine dönük bir değerlendirme de yapılmaktadır.
3 Etkinlik katılım ücreti için bir üst limit var mı? Etkinlik katılım ücreti için herhangi bir üst limit bulunmamakla birlikte, başvuruların uygunluk kontrolleri sırasında fiyat/fayda ilişkisine dönük bir değerlendirme de yapılmaktadır.
4 Bütçe kalemleri arasında yer alan “konaklama” neyi kapsıyor? Konaklama kalemi yalnızca oda+kahvaltı konaklamayı kapsamaktadır. Otellerden alınacak diğer hizmetler bu kaleme dahil değildir.
5 Yurtiçi ya da uluslararası geziler uygun başvuru kapsamına girer mi? Hak temelli çalışan STÖ’lerin ya da aktivistlerin gerçekleştireceği programlı çalışma ziyaretleri uygun faaliyetler olmakla birlikte, akademik, kariyer amaçlı, turistik ve kültürel gezi faaliyetlerini içeren başvurular uygun değildir.
6 Akıllı telefon uygulaması uygun gider kalemi midir? Akıllı telefon uygulamaları bir harcama kalemi olarak uygun değildir.
Ancak, bütçe kalemleri içinde hak temelli süreçleri güçlendirecek uygulama yazılımları başvuru gerekçesi çerçevesinde uygun olabilir.
7 Birliklerin başvuruları uygun mudur? Birlikler Sivil Düşün kapsamında uygun başvurucular değildir.
8 Üyesi/çalışanı/gönüllüsü olduğum STÖ adına bireysel başvuru yapabilir miyim? Bireysel başvurular, aktivist olarak gerçekleştirilebilecek, hakların savunulmasını/iyileştirilmesini içeren faaliyetleri kapsamaktadır. Herhangi bir sivil toplum örgütünün faaliyetlerini kapsayacak ya da sivil toplum örgütüne katkısı olacak çalışmalar için başvuruların doğrudan örgüt adına yapılması gerekir. Bir örgüt üzerinden gelen bireysel başvurular örgüt adına çalışmaları içerdiğinden ve başvurucu uygun olmadığından uygun çalışma olarak değerlendirilmeyecektir.
9 Uzun süreli veya düzenli bir uzman desteği alabilir miyiz? Uzman desteği için sağlanan süre ile ilgili bir limit var mı? Uzman destekleri kısa süreli ve faaliyet odaklı olup, personel gideri kapsamında talep edilen uzun süreli veya düzenli istihdam giderleri uygun değildir. Uzman desteği için belli bir gün sınırı olmamakla birlikte, uzun süreli uzman desteği sağlanamamaktadır.
10 Şehirler arası ulaşım için araç kiralamak istiyoruz, araç kirası ve benzin masrafları ödenebiliyor mu? İstisnai durumlarda, özel ihtiyaç halinde (örn. engelli erişimi) yakıt bedelinin de dahil olduğu araç kirası uygun giderdir.

500 kilometreye kadar olan mesafelerde kişi başı otobüs bileti rayiç bedelinin %10 fazlasına kadar,
500 kilometre üzerinde olan mesafelerde kişi başı uçak bileti rayiç bedelinin %10 fazlasına kadar maliyeti bulunan araç kiralama hizmetleri uygun olarak değerlendirilebilmektedir.

11 Gerçekleştireceğimiz faaliyete 18 yaşın altındaki gençler katılabilir mi? Sivil Düşün desteği ile gerçekleştirilecek olan çalışmalara, gerekli yasal izinlerin alınması koşuluyla 18 yaşın altındaki gençlerin ve çocukların katılımı uygundur. Sivil Düşün çocuk ve genç katılımını teşvik eden bir yapıya sahiptir.
12 Kira desteğine başvurabilmek için herhangi bir ön koşul var mı? Kira desteği, diğer desteklerden farklı olarak yalnızca tüzel kişiliği olan STÖ’lere sağlanmaktadır. Tüzel kişiliği olmayan örgütler ve aktivistler bu destekten yararlanamaz. Kira desteği için başvuruda bulunacak örgütlerin destek süresince yürütecekleri çalışmaları başvuru formunda yazmaları önerilir. Faal olmayan ya da uzun süreli faaliyet planı bulunmayan örgütlere destek verilmeyecektir. Kira desteği talebinde bulunacak olan STÖ’ler aynı zamanda faaliyet planlarını oluşturmak üzere Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman talebinde bulunabilirler. Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi kira desteği talebinde bulunan STÖ’lerin faaliyet planlarını yetersiz gördüğü durumlara Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteği sağlanması şartını koşabilir.
13 Etkinliklerimizi Türkiye dışında düzenleyebilir miyiz? Etkinlik/Toplantı Desteği kapsamında yalnızca Türkiye’de düzenlenen etkinlikler desteklenebilmektedir. Bununla birlikte “Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği” kapsamında yurtdışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmek, hak temelli etkinliklere/toplantılara/konferanslara katılamak ya da Türkiye’de düzenlenecek bir toplantı için yurtdışından konuşmacı çağırmak mümkündür.
14 Yurtdışındaki bir etkinliğim için mekân kirası desteği alabilir miyim? Mekân kirası desteği yalnızca Etkinlik/Toplantı ve Örgütlenme Destek Kategorilerinde sağlanabilmektedir ve bu kategoriler kapsamında yalnızca Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinlikler uygundur.
15 Örgütümüzün web sitesini ve sosyal medya araçlarını geliştirmek için destek alabilir miyiz? İletişim Desteği kapsamında hak temelli çalışan örgütlerin web siteleri ve sosyal medya araçlarının geliştirilmesine dönük destek sağlanabilmektedir. Sivil Düşün’den daha önce web sayfası desteği alan başvuruculara ikinci bir defa destek verilmeyecektir.
16 Günlük harcama desteği neleri kapsıyor? Günlük harcama desteği, şehirlerarası ya da uluslararası seyahatlerde katılımcıların öğle ve akşam yemeği ihtiyaçları ile şehir içi ulaşımlarını karşılayabilmeleri için sağlanmaktadır. Günlük harcama desteklerinin onayı uygunluk kontrolü aşamasında Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi’nce fiyat/fayda ilişkisi çerçevesinde verilmektedir.
17 Günlük harcama desteği kapsamındaki harcamalarımı belgelendirmeli miyim? Günlük harcama destekleri günlük harcamalara ilişkin herhangi bir belgelendirme gerektirmemektedir. Bu destek, Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi tarafından onaylanan çalışmalara iletilecek formun doldurulması ile sağlanmaktadır.
18 Sivil Düşün desteklerine başvuru yapmak için bir yaş sınırı bulunuyor mu? 12 yaş ve üzerindeki tüm başvurucular Sivil Düşün desteğine başvurmak için uygun başvurucudur. 12-18 yaş arasında başvuru yapmak isteyen aktivistler gerekli yasal izinleri almak zorundadırlar.
19 Kira desteği için bir süre sınırı bulunuyor mu? Kira desteği azami 12 aylık süre için sağlanmaktadır. Kira desteği, 31 Ocak 2020 tarihine kadar açık olacak olan diğer Sivil Düşün desteklerinden farklı olarak 28 Şubat 2020 tarihine kadar sağlanabilecektir.
20 Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir derneğiz. Özel kota uygulamasından nasıl faydalanabiliriz? Özel kota ve öncelik sağlanan alanlarda gelen başvurular, başvurunun alındığı il (başvuru sahibinin Sivil Düşün Bilgi Sistemi’ne kaydolurken adresinde belirttiği il), örgüt tipi (başvuru sahibinin Sivil Düşün Bilgi Sistemi’ne kaydolurken belirttiği örgüt tipi) ve çalışma alanına (başvuru formu doldurulurken belirtilen birincil çalışma alanı) göre otomatik olarak sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenin dışında ek bir gereklilik bulunmamaktadır.
21 Kent Konseyi olarak başvuru yapacağız. Başvuru yapmadan önce eğitimlerinize katılmamız gerekiyor mu? Kota sağlanan alanlarda verilen eğitimlere katılmak, ilgili kota kapsamına girecek başvuruların yapılması için bir önkoşul değildir. Öte yandan, kotalar daha az sayıda başvuru gelen bölgelere ve alanlara göre oluşturulduğundan ötürü, Sivil Düşün’ün program önceliklerine, hak temelli yaklaşım ve sivil toplum kavramlarına ilişkin daha somut bilgi edinilmesi amacıyla başvuru öncesinde eğitimlere katılmanızı öneririz.
22 Eğitim başvurumuz kabul edilmezse yapacağımız başvurunun sonucunu etkiler mi? Sivil Düşün kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları, eğitimler, forumlar ve Sivil Düşün’ün sağladığı desteklerin her biri için ayrı ayrı başvurular alınmaktadır. Bu etkinliklere yapılacak katılım başvuruları veya Sivil Düşün’e yapılacak destek başvuruları tümüyle birbirinden bağımsız değerlendirilmektedir. Eğitim imkânından faydalanamayan örgüt temsilcileri ve aktivistler Sivil Düşün Yardım Masasından yönlendirme desteği alabilirler.
23 Kültürel haklar alanında çalışıyorum. Özel kota için belirlenen başvuru sayısı dolduktan sonra başvuru yapamıyor muyuz? Özel kota ve öncelik sağlanan alanlarda başvuru kotalarından bağımsız olarak başvuru yapabilirsiniz. Sivil Düşün, sivil toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiği için, ihtiyaç halinde ilgili kotaların genişletilmesi ya da başka kota alanlarının oluşturulması mümkün olabilir.
24 Kira desteği kapsamında kiranın dışında sağlanan bütçe kalemleri var mı? Kira desteği kapsamında ofis kirasının yanında elektrik, su, aidat, internet ve sabit telefon hattı giderleri de uygun gider olarak değerlendirilmektedir. Kira ve ofis kullanımından kaynaklanan vergiler ya da faturalarda gecikme cezaları uygun giderler değildir.
25 İletişim destek kategorisinde hangi bütçe kalemleri karşılanıyor? Tüm kategorilerde desteklenen bütçe kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
26 Örgütlenme destek kategorisinde hangi bütçe kalemleri karşılanıyor? Tüm kategorilerde desteklenen bütçe kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
27 Etkinlik/Toplantı destek kategorisinde hangi bütçe kalemleri karşılanıyor? Tüm kategorilerde desteklenen bütçe kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
28 Hareketlilik ve Ağ Oluşturma destek kategorisinde hangi bütçe kalemleri karşılanıyor? Tüm kategorilerde desteklenen bütçe kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
29 Savunuculuk ve Kampanya destek kategorisinde hangi bütçe kalemleri karşılanıyor? Tüm kategorilerde desteklenen bütçe kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
30 Facebook reklam giderleri karşılanıyor mu? Tüm sosyal ve geleneksel medya reklamları, fiyat/fayda ilişkisi güçlü olduğu ve başvuru amacını güçlendirdiği sürece uygun giderlerdir ve karşılanabilir.
31 Savunuculuk ve Kampanya ile İletişim destekleri kapsamında onaylanan başvuruların ne kadar sürede tamamlanması gerekiyor? Onaylanan başvuruların, onay tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
32 Sivil Düşün Bilgi Sistemi’ne nasıl üye olabilirim? Sivil Düşün Bilgi Sistemi’ne üyelik için buradan videoyu izleyebilirsiniz.
33 Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nde şifremi nasıl değiştirebilirim? Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nde şifre değişikliği için buradan videoyu izleyebilirsiniz.
34 Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden iade edilen başvurumu nasıl güncelleyebilirim? Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden iade edilen başvurunuzu güncelleyerek tekrar gönderme süreci için buradan videoyu izleyebilirsiniz.
35 Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden uygunluk kontrolü sonuçlarını nereden görüntüleyebilirim? Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinde önce başvurunuzun adına, ardından sol tarafta çıkan listede “Uygunluk Kontrolü”ne tıklayarak başvurunuzun uygunluk kontrolü sonuçlarını ve uygunluk kontrol uzmanlarının notlarını görüntüleyebilirsiniz.
36 Bilgilendirme toplantılarına katılım için bir koşul aranıyor mu? Duyurularınıza nasıl ulaşabilirim? Bilgilendirme toplantılarına katılım için bir ön koşul bulunmuyor. Diğer konularda olduğu gibi bu konudaki duyurularımıza da web sitemizdeki “E-bültenimize Abone Olmak İster misiniz?” kutucuğunu doldurarak veya sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ulaşabilirsiniz.
37 Sivil Düşün Yardım Masası’ndan hangi konularda bilgi alabilirim? Programa başvuru yapmak isteyen aktivistler ve STÖ’ler, Sivil Düşün Bilgi Sistemi, başvuru kategorileri, uygun bütçe kalemleri, başvuru rehberi ve başvuru formu soruları, başvuru içeriği geliştirme, uygunluk kriterleri ve uygulama rehberleri konularında destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi için Sivil Düşün Yardım Masası Rehberi’ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bunun yanında, Yardım Masası hakkındaki videomuz için buraya tıklayınız.

38 Sivil Düşün Yardım Masası’na hangi kanallardan ulaşabilirim? Sivil Düşün Yardım Masası’na 0312 428 05 61-62 nolu telefondan, http://mis.sivildusun.net uzantılı Sivil Düşün Bilgi Sistemi’nden, yardimmasasi@sivildusun.eu e-posta adresinden, https://www.facebook.com/SivilDusun, https://twitter.com/sivildusun hesaplarından ve Sivil Düşün’nün https://www.sivildusun.net/ internet adresinin iletişim bölümündeki mesajlaşma bölümünden ulaşılabilir. Ofis görüşmesi için e-mail ya da telefonla randevu alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi için Sivil Düşün Yardım Masası Rehberi‘ne bakınız.
39 Sivil Düşün’e başvuru yapmadan önce çalışmamın içeriğini geliştirmek için nasıl destek alabilirim? Sivil Düşün Yardım Masası kapsamında Sivil Düşün desteklerine yapılmak istenen başvuruların içerikleri/hak temelli yaklaşım/ ağ oluşturma/ uzman desteği gibi konularda başvuru sahiplerine yönlendirmeler yapabilir, içeriğin geliştirilmesi konusunda birtakım önerilerde bulunabilir. Sivil Düşün kapsamında, başka aktivist ya da STÖ’lerle iş birliğini geliştirme, deneyim paylaşımı, iş gölgeleme, çalışma ziyareti gibi amaçlarla hareketlilik ve ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır. Sivil Düşün Yardım Masası yalnızca daha önce desteklenen hareketlilik ve ağ oluşturma çalışmalarına yönlendirmeler yapmaktadır. Türkiye’de ya da yurtdışında diğer ortaklık geliştirme ve ağ kurma faaliyetleri ile ilgili destek almak isteyen STÖ’lerin, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Destek Noktası ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Bunların yanında şu iki adres de fikir almanıza yardımcı olabilir:

Sivil Düşün Youtube kanalı: https://www.youtube.com/user/sivildusunab
Örnek çalışmalar: https://www.sivildusun.net/ornek-calismalar/

40 Başvuru formunu doldururken nelere dikkat etmeliyim? Sivil Düşün destekleri kapsamında hak temelli ve Türkiye’deki sivil alana/STÖ’lere katkı sunan çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda başvuru formunu doldururken çalışmanın hak temelli boyutu ve Türkiye’deki sivil alana/STÖ’lere katkısını açıklamanız beklenmektedir. Ayrıca başvuru formunuzu gönderirken son aşamada karşınıza çıkacak Kontrol Listesi’ndeki belirtilen konuları da gözönünde bulundurmanız önerilmektedir.

Sivil Düşün kapsamında kullanılan terimlerin ve ifadelerin açıklamaları için “Temel Kavramlar Belgesi”ne buradan ulaşabilirsiniz.

41 Hak temelli yaklaşım, sivil topluma katkı gibi konularda sizden nasıl destek alabilirim? İlgili konularda Sivil Düşün’ün esas aldığı tanımlara ve açıklamalara ulaşmak için “Temel Kavramlar Belgesi” ne göz atabilirsiniz.
42 Desteklerden yararlanabilmek için hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyım? Başvurunuzu planlarken çalışmanızın hak temelli boyutu ve Türkiye’de sivil toplum alanına paylaşım, farkındalık artırma ve ağ kurma gibi açılardan değer ve katkısını açıklamanız beklenmektedir. Ayrıca başvurunuzda ulaşmak istediğiniz hedefler ve çıktıların uyumu, bütçe kalemleri ile çalışma faaliyetlerinin uyuşup uyuşmadığı ve fiyat/fayda ilişkisine dikkat etmenizi öneririz. Detaylı bilgi için Uygunluk Kriterlerine göz atabilirsiniz.
43 Bütçe ve faaliyetlerimizi planlarken hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Faaliyetlerinizi planlarken, gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin hak temelli bir yaklaşımla kurgulanmasına, Türkiye’de sivil toplum alanına katkı sağlıyor olmasına; bütçenizi kurgularken ise bütçenizin ilgili üst limitlere uygun, faaliyetlerle tutarlı ve fiyat/fayda açısından güçlü bir şekilde planlanmasına dikkat etmeniz gerekiyor.
44 Sivil Düşün Yardım Masası’na hangi gün ve saatlerde ulaşabilirim? Sivil Düşün Yardım Masası’na Cuma hariç hafta içi her gün sabah 09:30 – 12:00 arasında ulaşabilirsiniz.
45 Günlük harcama desteği tüm katılımcılara verilebiliyor mu? Şehirlerarası veya uluslararası seyahat eden ya da bulunduğu kentteki hareketliliği için özel ihtiyaç belirten ve gerekçelendiren tüm katılımcılar günlük harcama desteğinden yararlanabilmektedir.
46 Çalışmamız kapsamında yurtdışından gelecek katılımcı ya da konuşmacılar için günlük harcama desteği verilebiliyor mu? Yurtdışından gelen katılımcı ya da konuşmacılar için sadece özel durumlarda günlük harcama desteği sağlanmaktadır. Örneğin dezavantajlı kişi ya da gruplar için verilebilir.
47 Havalimanı transferi ödeniyor mu? Havalimanı transferi için ayrıca bir ödeme yapılmayıp, bunun da dahil olduğu birtakım şehirlerarası hareketlilik giderlerinin karşılanması için “günlük harcama desteği” sağlanmaktadır.
48 Sivil Düşün destekleri kapsamında sergi/festival düzenleyebilir miyiz? Festival veya sergi tarzı faaliyetler, Sivil Düşün öncelikleriyle örtüştüğü sürece uygun etkinliklerdir.
49 Etkinlik/toplantı desteği kapsamında düzenleyeceğimiz etkinlik için katılımcı sayısında bir limit var mı? Etkinlik/Toplantı Desteği kapsamında düzenleyeceğiniz etkinliklerde katılımcı sayısına ilişkin bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Etkinliklerde katılımcı sayısını planlarken, etkinliğin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için uygun olacak katılımcı sayısının belirlenmesi önemlidir.
50 Etkinliğimizle ilgili haber/duyuru hazırlarken onay almamız gerekiyor mu? Yazılı bir onay almanıza gerek yoktur ancak etkinliğiniz ile ilgili haber/duyurularda Sivil Düşün görünürlüğüne dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu konuda destek almak için Etkinlik Rehberi‘ne göz atabilirsiniz.
51 Örgütlenme desteği altında genel kurul toplantımız için destek isteyebilir miyiz? Genel kurul toplantısı gibi, örgütün halihazırda sorumluluğu olan ve düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken toplantılar, uygun faaliyetler değildir.
52 Etkinliğimizde bilgisayar kiralanması gerekiyor, teknik ekipman kapsamında uygun gider midir? Ekipman kirası desteği, kısa süreli bilgisayar kirasını da kapsamaktadır. Kiralamalarda fiyat fayda ilişkisi dikkate alınacaktır.
53 Yazılı çeviri için sayfa limiti var mı? Yazılı çeviri desteklerinde sayfa sayısına ilişkin bir üst limit bulunmamaktadır.
54 Etkinlik organizasyonunu yapması için Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteği talep edebilir miyiz? Sivil Düşün’den alacağınız destek ile gerçekleştirmeyi planladığınız etkinliğin organizasyonunun başvuru sahibi olarak sizin tarafınızdan yapılması beklenir. Başvurunuz onaylanırsa, çalışmanız boyunca Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi’nden bir Etkinlik Uzmanı çalışmanızın yürütülmesinde kolaylık sağlamaktadır. Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan hangi konularda yararlanabileceğiniz ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.
55 Etkinlik/toplantı kategorisi altındaki çalışmalarda toplantı sayısını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Bir limit var mı? Sivil Düşün geniş projelerden çok, odaklı faaliyetleri desteklemektedir. Etkinlik/Toplantı kategorisi altında da gerçekleştirilecek seri halindeki toplantılar veya düzenli buluşmalar yerine, odaklı ve bir/birkaç günlük toplantılar önceliklidir.
56 Yurtdışı hareketlilik başvurularında, gerçekleştirilecek seyahat sayısına ilişkin bir sayı bulunuyor mu? Sivil Düşün geniş projelerden çok, odaklı faaliyetleri desteklemektedir. Dolayısıyla Hareketlilik ve Ağ Oluşturma kategorisi altında gerçekleştirilecek seri veya düzenli ziyaretler yerine odaklı, tek seferlik ve bir/birkaç günlük toplantılar önceliklidir.
57 Başvurumuz onaylandıktan sonra etkinliğimizin tarihini erteleyebilir miyiz? Başvurunuzun uygunluk kontrolü sırasında olası bir gecikme durumunda veya çalışma takviminizin değişmesi gerektiğinde etkinlik tarihinizi değiştirebilirsiniz. Ancak, erteleme süresi 6 ayı geçen durumlarda çalışma düşürülecektir.
58 Eşzamanlı, farklı kategorilerdeki başvurularımın onaylanması mümkün mü? Bir örgüt ya da aktivistin program süresince yapabileceği başvuru sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır ve aynı kişi/örgüt en fazla 10.000 Avro tutarında destek alabilir. Bununla birlikte, tek kişiden/örgütten aynı ya da farklı kategorilerde birbirinden bağımsız iki çalışmanın eşzamanlı desteklenmesi öncelikli değildir. Geniş bir çalışmanın ayrı başvurular halinde sunulması durumunda Sivil Düşün destek kapsamının aşılması gerekçesi ile başvurular kabul edilmeyecektir.
59 Aynı aileden birden fazla kişinin aynı etkinlikte hareketliliği mümkün mü? Aynı etkinlikte aynı aileden birden fazla kişinin hareketliliği uygun değildir. Ancak, refakatçi ihtiyacı gerektiren durumlar istisnadır.
60 Avrupa’da çalıştığımız alandaki örgütleri ziyaret etmek istiyoruz ancak dil engeli sebebiyle gerçekleştiremiyoruz, etrafımızda bize çeviri yapabilecek kimse de yok. Sivil Düşün bu konuda bize destek olabilir mi? Sivil Düşün, sizinle birlikte seyahat ederek çeviri konusunda destek verebilecek kişilerin ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamaktadır. Bunun yanında, ihtiyaç durumunda sizi gönüllü çevirmenlerle de iletişime geçirebilir.
61 Faturaların ve günlük harcama desteklerinin yapılması için bir zaman sınırı var mı, bu ödemeler ne zaman yapılıyor? Faturaların ve günlük harcama desteklerinin ödemeleri, uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış belgelerin Teknik Destek Ekibi’ne ulaşmasının ardından ilk Perşembe günü gerçekleştirilir.
62 Geçtiğimiz senelerde Sivil Düşün desteği almıştım, tekrar başvurabilir miyim? Geçmiş dönemlerde yapılan başvurular, Sivil Düşün’ün 1 Ekim 2018 itibarıyla açılan yeni başvuru döneminde destek almanıza engel değildir. Bu dönemde alabileceğiniz desteğe ilişkin yalnızca başvuru başına 5.000 Avro ve 31 Ocak 2020’ye kadar toplam 10.000 Avro tutarında bir limit bulunmaktadır.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content